• Call us at 1400 389

Bestyrelse

og ansvarsområder
Uffe Kirkegård
Formand, Omme Å, Karup Å og KÅS

Søvangen 7, 8464 Galten
Mobil 6095 6199
Torben Krath
Sekretær, Skjern Å, Funder Å

Pandurosvej 6, 8600 Silkeborg
Mobil 4019 4240
Jens Bentzen
Kasserer og hjemmeside

Frejasvej 7 8464 Galten
Mobil 2024 2590
Jacob Thomsen
Holtum Å og Skjern Å Sammenslutningen

Birkevej 6, 7330 Brande
Mobil 6161 2613
Søren Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Solsikkevænget 28, 8464 Galten
Mobil 4031 7952
Søren Erik Ballegaard
Bestyrelsesmedlem

Porskærvej 2, 8464 Galten
Mobil 2022 2849
Skriftlig kontakt til bestyrelsen kan ske til foreningens mail adresse: kontakt@hugget.dk