• Call us at 1400 389

Bestyrelse

og ansvarsområder
Torben Krath
Formand
Pandurosvej 6, 8600 Silkeborg
Mobil 4019 4240
Søren Sørensen
Sekretær

Solsikkevænget 28, 8464 Galten
Mobil 4031 7952
Jens Bentzen
Kasserer og hjemmeside

Frejasvej 7 8464 Galten
Mobil 2024 2590
Jacob Thomsen
Holtum Å og Skjern Å Sammenslutningen

Birkevej 6, 7330 Brande
Mobil 6161 2613
Uffe Kirkegård
Omme Å, Karup Å og KÅS

Søvangen 7, 8464 Galten
Mobil 6095 6199
Søren Erik Ballegaard
Bestyrelsesmedlem

Porskærvej 2, 8464 Galten
Mobil 2022 2849
Skriftlig kontakt til bestyrelsen kan ske til foreningens mail adresse: kontakt@hugget.dk