Du kan købe dagkort til alle foreningens fiskevande ved Funder å, Karup å, Holtum å og Omme å.
Kortet koster 100 kr. og kan købes/betales på flere måder:

NETBANK: til bankkonto nr. reg.nr.  6182  kontonummer 904 2222 232.

MOBILEPAY: til 66398.

Vigtigt:  I feltet  ”Meddelelse til modtager” skriver du åens navn og datoen du ønsker at fiske fx: Omme-15-05-2018.                 

– Når betalingen er gennemført, udskriver du en kvittering. Kvitteringen gælder som gyldigt dagkort og medbringes ved fiskeriet.

– En god idé er, at tage et billede af din kvittering med din mobiltelefon. Så har du altid kvitteringen med dig.

eller hos:

SPAR Ejstrupholm
Søndergade 33,  7361 Ejstrupholm – Åbent: mandag-søndag – 07:00 – 20:00 – Se nærmere oplysninger under Holtum å.

……………

Bor du i udlandet kan du overføre til  dette IBAN-kontonummer og BIC/Swift Code:

Do You live abroad please transfer to: IBAN: DK9161229042222232 – BIC-kode: KRONDK22

…………..

Dagkort eller netbankvittering medbringes ved fiskeriet og skal forevises på forlangende.
Regler for fiskeri er forskellige i åerne. Læs herom under Ordensregler.
Vær specielt opmærksom på, at der kun må fiskes med kunstagn i Funder å, Holtum å og Omme å.
Der højest være én enkelt-, dobbelt- eller trekrog på agnen. Krogen skal være uden eller med helt nedklemte modhager.