Fangsrapportering

Obligatorisk indrapportering af fangster (KLIK HER)

ØKF har indgået  aftale med Karup Å Sammenslutningen om  en fælles og  obligatorisk fangstrapport.

Lejeaftalen med Skov-  og Naturstyrelsen om fiskevandet i Holtum Å indeholder også en bestemmelse  om en årlig fangtsrapport.

Derfor skal du senest  14 dage efter fangsten indrapportere den KLIK HER

Indrapportering kan  godt ske anonymt.

Bemærk!

Når alle data på din  fangst er skrevet ind denne vej, så vil din fangst  kunne ses på både ØKF’s og KÅS’s hjemmeside.

Vil du se de  indrapporterede fangster, så klik også videre til obligatorisk indrapportering af  fangster.