• Call us at 1400 389

Fangstrapportering

NB!!  Emnet er under reviderering og fælles side med DTU og KÅS er på vej på efterfølgende sider under denne menu.

Fremtidige fangstindberetninger sker enten direkte på DTU's hjemmeside www.fangstjournalen.dk  eller via vores hjemmeside link 
http://www.hugget.dk/indberet-fangst/

Læs mere på efterfølgende sider ...