• Call us at 1400 389

Fangstrapportering

Fangstrapportering

Obligatorisk indrapportering af fangster (KLIK HER)

ØKF har indgået aftale med Karup Å Sammenslutningen om en fælles og obligatorisk fangstrapport.

Lejeaftalen med Skov- og Naturstyrelsen om fiskevandet i Holtum Å indeholder også en bestemmelse om en årlig fangstrapport.

Derfor skal du senest 14 dage efter fangsten indrapportere den KLIK HER

Indrapportering kan godt ske anonymt.

Bemærk!

Når alle data på din fangst er skrevet ind denne vej, så vil din fangst kunne ses på både ØKF’s og KÅS’s hjemmeside.

Vil du se de indrapporterede fangster, så klik også videre til obligatorisk indrapportering af fangster.