Mindstemål – fredningstider

Mindste mål i ØKF's fiskevande
Laks 
Havørred 
Søørred
Bækørred 
Stalling  
Ål 
Gedde 

40 cm
40 cm
40 cm
30 cm
33 cm
45 cm
40 cm

Der må fiskes i ØKF's fiskevande i følgende perioder
Funder Å
Karup Å og Haller Å 
Holtum Å 
Omme Å 
Skjern Å *


 

16. januar til 31. oktober
01. marts til 31. oktober
16. april til 15. oktober
16. april til 15. oktober
16. april til 15. oktober (*dog ikke i perioden 10.05 til 23.05 begge dage incl.) 
Fredningstider i ØKF's fiskevande
Laks i Skjern å: 

Havørred/Bækørred i Karup å: 
Stalling 
Gedde 
Havørred/Bækørred i Holtum å, Skjern å og Omme å
16. oktober - 15. april - I fiskeperioden kan laks kun fiskes jfr. offentliggjort kvote og med laksetegn. Læs nærmere her
1. november - 1. marts
15. marts - 15. maj (NB. Dog totalfredet i Skjern å, Omme å og Holtum å)
1. april - 30. april
16. oktober - 15. april
Fællesregler for lystfiskeri i Danmark styres af Fiskeristyrelsen.  Her kan du læse mere generelt om mindstemål, fredningstider og lystfiskertegn og meget andet.