• Call us at 1400 389

Mindstemål og fredningstider

Mindstemål i ØKF's fiskevande
Laks                   40 cm
Havørred           40 cm
Søørred             40 cm
Bækørred          30 cm
Ål                        45 cm
Gedde                60 cm
Der må fiskes i ØKF's fiskevande i følgende perioder
Funder Å                 01.01. - 31.12.
Karup/Haller Å        01.03. - 31.10. 
Omme Å                   01.03. - 31.10.
Holtum Å                 16.04. - 15.10.
Vorgod Å                  16.04. - 15.10.
Skjern Å *                 16.04. - 15.10.  (*dog ikke i perioden 10.05 til 23.05 begge  dage incl.) 
 

Fredningstider i ØKF's fiskevande
Laks i Skjern å, Vorgod å, Omme å og Holtum å:  16.10. - 15.04. - I fiskeperioden kan laks kun fiskes jf. offentligt kvote og med laksetegn .
Læs nærmer på SÅS.
 
Havørred/Bækørred i Karup å :  01.11. - 28.02.
Havørred er totalfredet i hele Skjern å systement, dvs. Skjern å, Vorgod å, Omme å og Holtum å.
Bækørred i Holtum, Skjern, Vorgod å: 16.10. - 15.04. 
Bækørred/Søørred i Funder å: 16.11. - 28.2.
Stalling:  Totalfredet
Gedde:  15.03. - 30.04.
Fællesregler for lystfiskeri i Danmark styres af Fiskeristyrelsen.  Her kan du læse mere generelt om mindstemål, fredningstider og lystfiskertegn og meget andet.