• Call us at 1400 389

Mindstemål og fredningstider

Mindste mål i ØKF's fiskevande
Laks                   40 cm
Havørred           40 cm
Søørred             40 cm
Bækørred          30 cm
Stalling              33 cm
Ål                        45 cm
Gedde                40 cm
Der må fiskes i ØKF's fiskevande i følgende perioder
Funder Å                  16.01. - 31.10.
Karup/Haller Å        01.03. - 31.10. 
Holtum Å                 16.04. - 15.10.
Omme Å                   16.04. - 31.10.
Vorgod Å                  16.04. - 15.10.
Skjern Å *                 16.04. - 15.10.  (*dog ikke i perioden 10.05 til 23.05 begge  dage incl.) 
 

Fredningstider i ØKF's fiskevande
Laks i Skjern å:  16.10. - 15.04. - I fiskeperioden kan laks kun fisker jf. offentligt kvote og med laksetegn . Læs nærmer på SÅS. 
Havørred/Bækørred i Karup å: 01.11. - 01.03
Havørred/Bækørred i Holtum, Skjern, Vorgod og Omme å: 16.10. - 15.04. NB: Havørred er i 2021 totalfredet i hele Skjern å systemet.
Stalling:  15.03. - 15.05. (NB - dog totalfredet i Skjern, Omme og Holtum Å)
Gedde:  01.04. - 30.04.
Fællesregler for lystfiskeri i Danmark styres af Fiskeristyrelsen.  Her kan du læse mere generelt om mindstemål, fredningstider og lystfiskertegn og meget andet.