• Call us at 1400 389
Skjern Å systemet (Skjern å, Omme å, Holtum å og Vorgod å):
Agn og kroge:
I hele Skjern å systemet gælder særlige regler for agn og kroge.  Læs nærmere på linket til Skjern Å Sammenslutningens fiskeregler
Karup/Haller Å og Funder Å:
Ingen særlige regler. Der må fiskes valgfri kroge og agn, som den til enhver tid gældende fiskerilov tillader ved almindeligt rekreativt lystfiskeri.