Kørselsvejledning med angivelse af GPS-koordinater finder du på kortene i undermenuen Kørselsvejledning.

Harrild Hede kort – klik på kortet for at få stor størrelse:Holtum - Harrild

 

Smedebæk stykket ved “kartoffelkælderen” – klik på kortet for stor størrelse:Holtum - Smedebæk

Fiskearter:Bækørred, regnbueørred og laks

Holtum Å er åben for fiskeri i perioden 16. april til 15. oktober.
Bemærk: Stalling er totalfredet indtil 16.05.2017

Der må kun fiskes med kunstagn. Levende agn og agn med duftstof er forbudt.
Der må højest være én enkelt-, dobbelt- eller trekrog på agnen. Krogen skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

Der er fiskely i kartoffelkælder ved Smedebæk.

På naturcampingpladsen ved Harrild er det tilladt at campere efter Skov- & Naturstyrelsens generelle regler.

Bekendtgørelse om generelle mindstemål og fredstider i ferskvand. Se siden “Mindstemål og Fredningstider”.