Kørselsvejledning med angivelse af GPS-koordinater finder du i undermenuen Kørselsvejledning 

Oversigtskort for Karup Å og Haller år. Detaljerede kort nedenfor

Karup oversigyt

 

Karup å nedstrøms for opstemning ved kanal.  Klik på kortet for stor størrelse:

Karup å

 

Haller å fra landevejen til lille gangbro over åen. – Vores hytte ligger ved P forenden af markvejen. Medlemmer kan købe nøgle til hytten:

haller å nedstrøms bro

 

 

Haller Å opstrøms landevejsbroen har vi fiskeretten på sydsiden af åen:

Fiskearter:  Havørred. Bækørred

Fiskeretten:
Deler vi med Brabrand lystfiskerforening.