Mindste mål i ØKF`s vande.
Laks
40cm
Havørred
40cm
Søørred
40cm
Bækørred
30cm
Stalling
33cm
Ål
45cm
Gedde
40cm
Undermålsfisk skal sættes ud igen.
Fredningstider for fisk.
Laks
Laks er fredet hele året i Skjern Å vandsystem. Kan dog jfr. offentliggjort kvote fanges i nedenstående periode
Havørred
1. November – 28.(29) Februar (Karup Å Vandsystem)
Bækørred
1. November – 28.(29) Februar (Karup Å Vandsystem)
Stalling
Totalfredet
Gedde
1. April – 30. April
Ørred (Havørred/Bækørred)
16. November – 15. Januar
Der må fiskes i perioden
Omme Å
16-04 til 31-10
Funder Å
16-01 til 31-10
Karup /Haller Å
01-03 til 31-10
Holtum Å
16-04 til 15-10

 

NaturErhvervsstyrelsen – Fællesregler for lystfiskeri i Danmark styres af NaturErhvervsstyrelsen. Der kan du læse mere om mindstemål, fredningstider og lystfiskertegn og meget andet.