• Call us at 1400 389

Karup og Haller Å

Karup Å og Haller Å

Åen behøver vel næppe nogen særlig præsentation. Karup Å er Danmarks havørred å nr. 1.
Klubbens vand ligger et stykke nedstrøms Haller å’s udløb i Karup Å. Her fanges flotte havørreder hvert år. Haller Å har en fin bestand af bækørreder.
I 2009 blev klubbens hytte ved Karup Å gennemgribende renoveret, og er velegnet til et hvil eller en overnatning.
Medlemmer af ØKF kan købe en nøgle til eget brug for 50 kr. til hytten ved henvendelse til bestyrelsen eller på mail til kontakt@hugget.dk