• Call us at 1400 389

Kort og regler for Karup og Haller Å

Karup Å og Haller Å
Fiskesæsonen er fra 01. marts til 31. oktober.
Regler for kroge og agn. Se link

Fra syd køres ad Vallerbækvej mod Karup. Vejen passerer Haller Å, hvor vi har fiskeret, og ca. 500 m herefter går en markvej til venstre, som fører ad en markvej på ca. 300 m ned til vores hytte.

Nedenfor vises et interaktivt google map kort med markering af vores fiskevand.
Klik på rammen øverst i højre hjørne for fuld skærm og forklaring. Zoom ind for at se detaljer 
Karup Å ved kanalen
Du kan køre ad markvejen fra Vallerbækvej til enden af markvejen. Parker så eventuelle landbrugskøretøjer kan passere.
Vi har fiskeret på to stykker af Karup Å. 
Øverst vest for kanalen.
Og opstrøms og nedstrøms Karup å ved Haller å's udløb.
ØKF's hytte ved Haller/Karup Å
Du kan køre til ØKF's hytte ad markvejen fra Vallerbækvej.
Fra hytten er der adgang direkte til Haller Å, som løber ud i Karup Å 200 m nedstrøms.
Haller å fra landevejen til udløb i Karup Å. – Vores hytte ligger ved P forenden af markvejen. Medlemmer kan købe nøgle til hytten:
Haller Å
Parkering i vejsiden af Vallerbækvej ved broen.
Der kan fiskes opstrøms på sydsiden af åen til økf-markering.
Nedstrøms kan der fiskes på begge sider af åen til udløb i Karup å.