• Call us at 1400 389

Laksekvoter

Laksekvoter for Skjern Å systemet - 2021

Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 465 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

Der må maksimalt hjemtages 260 laks på 75 cm eller derunder og 200 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for
bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober.

Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens
§ 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk

I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet her.

Prøverne indgår i en videnskabelig undersøgelse.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å".

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer:

Storå
Varde Å
Sneum Å
Kongeå
Ribe Å
Brede Å
Vidå

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via www.skjernaasam.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Opdateret af Finn Sivebæk, SÅS den 18. marts 2019

ØKF laksekvoter

Generelt er vores vand i Omme Å omfattet af følgende kvote:
Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Vores vand i Skjern Å og Holtum Å er omfattet af følgende kvote:
16.4. – Der må opfiskes 90 laks større end 75 cm. Herefter må der yderligere opfiskes 7 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 7 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 7 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.
16.6. – Der må opfiskes 89 laks større end 75 cm.
16.4. – 15.10. Der må opfiskes 260 laks på 75 cm og derunder.

VIGTIGT: Læs mere på skjernaasam.dk. der er detaljerede regler om krogstørrelser, krogantal og nedbøjede modhager mm.

Generelt skal der for at hjemtage den ene laks, der er tilladt henover sæsonen, være løst laksetegn.
Om kvoterne er opbrugt skal kontrolleres forud for alt fiskeri.