• Call us at 1400 389

Karup Å Sammenslutningen – ØKF er medlem af Karup Å Sammenslutningen (KÅS), som er en paraply foreningen af fiskeklubber med fiskevand i Karup å og tilstødende vandløb.  Love og regler for KÅS gælder som hovedregel for ØKF’ vand i Karup Å og Haller Å.

Skjern Å Sammenslutningen –  ØKF er medlem af Skjern Å Sammenslutningen (SÅS), som er en paraply foreningen af fiskeklubber med fiskevand i Skjern å og tilstødende vandløb.  Love og regler for SÅS gælder som hovedregel for ØKF’ vand i Holtum Å og Omme Å.

Danmarks Sportsfiskerforbund – Forbundet er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark. – På grund af manglende økonomi er ØKF ikke medlem.

Silkeborg Fluebinderlaug – Lær at binde dine egne fluer. Klubben har mødeaften hver uge.

NaturErhvervsstyrelsen – Gældende regler for mindstemål og fredningstider samt Lystfiskertegn og meget andet.