• Call us at 1400 389
Karup Å
Holtum Å
Funder Å
Omme Å
Skjern Å
Vorgod Å

NYT Fiskevand

Vorgod Å

Så er der nyt fiskevand!

Med god hjælp fra et af vores medlemmer har vi netop lejet et par kilometer af Vorgod å.
Stykket ligger tæt på Vorgod, og på noget af strækket råder vi over begge sider. Det skal blive spændende at se, hvilke fiskearter åen rummer.
Der er lagt kort og billeder op under menuen Fiskevand på hjemmesiden.
God sommer

Afslutningsfiskeri 2021 - Vorgod Å
Lørdag den 9. oktober 2021 afholder vi vores sædvanlige afslutningsfiskeri.
I år henlægges arrangementer til vort sidste nye fiskevand ved Vorgod Å.
Vi mødes til morgenkaffe kl. 09:00. Klubben har rundstykker med og du medbringer selv kaffe og stol. 
Vi fisker i det nye vand indtil kl. 12:00, hvor vores grillmesteren er klar med pølser og drikkevarer til rimelige priser. 
Og det foregår ved åen ad markvejen mellem Karlsmosevej 6 og 8, Vorgod (det røde P på kortet).  Se link:
http://www.hugget.dk/vorgod-aa/kort-og-regler-for-vorgod-aa/
Vigtigt ! !
Holtum Å

Naturstyrelsen har besluttet, at deres å-stykke ved Holtum Å skal i udbud. Det betyder desværre, at vi ikke længere må fiske på vores mangeårige fiskevand i Holtum Å. Det gælder såvel Harrild Mølle stykket som Fasterholtvej stykket.

Vores fiskevand ved Smedebæk stykket (af mange kendt som ”Kartoffelkælderen”) er ikke berørt. Der må vi fortsat fiske, når sæsonen starter den 16. april.

Vi vil naturligvis byde på vandet, når det kommer i udbud, men det forventes ikke at ske i år.

Vi arbejder på at finde nyt fiskevand til erstatning for det mistede, og håber vi kan have noget klar til sæsonstarten.

Fangstjounalen har fået en ny app

Som bekendt samarbejder ØKF med Fangstjournalen, der er udviklet af DTU Aqua. Fangstjournalen er et tilbud til lystfiskere, som vil gøre en forskel for fiskebestandene. 
Ny app:
Den nye app giver dig endnu mere viden med på fisketuren - f.eks.:
* viden om fredningstider og mindstemål
* adgang til nyheder om resultater
* mere og opdateret statistik over vandløb og søer
* nem adgang til erfaringer fra dine tidligere ture og fangster
Du kan hen den nye app i App Store og Google Play

SPONSORER