Baetis rhodani - Almindelig fiskedøgnflue

Baetis rhodani er vores mest almindelige døgnflue ved vores åer og måske af denne årsag har døgnfluen fået det danske navn “Almindelig Fiskedøgnflue”.

B. rhodani er den tidligste døgnflue vi ser på vandet. Allerede i begyndelsen af marts kan vi opleve klækninger og sværmninger af døgnfluen som faktisk har to generationer pr. år; en forårsgeneration som flyver fra midt marts til juni samt en efterårsgeneration som flyver fra august til november.

Da B. rhodani er meget udbredt, ikke blot i Danmark, men også andre steder i verden, er det en af de døgnfluer som er imiteret allermest. I engelsk litteratur er den benævnt “Large Dark Olive” som nymfe og “Red Spinner” som hun-imago og bindes i flere forskellige udgaver.

Det nyklækket insekt ‘sub-imago’ kaldes ofte Blue Dun og en beskrivelse kan du finde i indlægget Formandens Fluer – vol. 1.

Large Dark Olive of Spring

Nymfen blev skabt af legendariske G.E.M. Skues og imitere nymfen som er på sin vej op gennem vandet til klækning af det vingede insekt.

Krog: Tiemco TMC 103BL #13 eller 100BL #14
Tråd: Gul
Hale: Få fibre fra oliven hane hacklefjer
Rib: Fine guldwire
Krop:: Mørk olivengrøn uld fra hare øre
Hackle: Mørk Blue Dun høne hacklefjer
Large Dark Olive of Spring, bundet af Finn Sommer
Large Dark Olive of Spring, bundet af Finn Sommer
Bindebeskrivelse

Tråden tørnes ned til krogbøjningen hvor nogle fibre fra et oliven hane hacklefjer bindes ind som hale. Den fine guldwire fæstnes og hare ulden dubbes på den gule bindetråd. Kroppen formes slank og let taperet på 2/3 del af krogens længde. Ribben tørnes 5 gange hen over kroppen. Ribben skal kun tørnes på selve kroppen/bagkroppen.

Brystet dubbes også med mørk olivengrøn uld fra hare øre. Til brystet skal der gerne være en del af de lidt stivere dækhår fra hare øret med. Til sidst tørnes et mørk Blue Dun høne hackle tørnes få gange gennem brystet. Afslut med et par halvstik og lidt lak.

Brystet skal ‘børstes’ godt igennem med velcobånd eller en kradses ud med an dubbingnål.

Red Spinner Spent, bundet af Finn Sommer
Red Spinner, bundet af Finn Sommer
Red Spinner

Endnu en flue som blev skabt af G.E.M Skues til at imitere en hun B. rhodani i imago stadiet, altså stadiet hvor hunnen lægger sine æg.

Krog: Tiemco TMC 103BL #13 eller 100BL #14
Tråd: Varm orange
Hale: Få fibre fra Blue Dun hane hacklefjer
Rib: Fine guldwire
Krop:: Crimson sæluld
Hackle: Blue Dun høne hacklefjer
Bindebeskrivelse

Tråden tørnes ned til krogbøjningen hvor nogle få fibre fra et Blue Dun hane hacklefjer bindes ned. Ribben fæstnes og kroppen dubbes (slank) med sæluld og dubbes op af krogen til ca. 3 mm. før krogøjet. Ribben tørnes 5 gange herefter.

Hacklet tørnes i tætte tørn og fluen afsluttes med et lille hoved, et par halvstik og lidt lak.

Red Spinner Spent

Den sidste flue af B. rhodani i denne omgang, er en imitation af spinner stadiet, altså der hvor hunnen har lagt sine æg og driver med udbredte vinger døende afsted med strømmen.

Krog: Tiemco TMC 103BL #13 eller 100BL #14
Tråd: Varm orange
Hale: Få fibre fra Blue Dun hane hacklefjer
Rib: Fine guldwire
Krop:: Crimson sæluld
Vinger: Blue Dun Cul-De-Canard fjer
Red Spinner Spent, bundet af Finn Sommer
Red Spinner Spent, bundet af Finn Sommer
Bindebeskrivelse

Samme fremgangsmåde som den forrige Red Spinner, men i stedet for et hackle, bindes to Blue Dun Cul-De-Canard fjer ind og med 8-tals tørn spredes de to fjer vandret ud til hver side. Et bryst formes hvor vingerne blev bundet ind og ulden (kun brystet) kradses let ud.

Sådan fiskes fluerne

Large Dark Olive of Spring
Nymfen imitere det opsigende og klækkende insekt og kan fiskes på helt traditionel vis som nymfe enten opstrøms eller nedstrøms hvor linen hjemtages med små ‘nymfetag’.

Red Spinner
Red Spinner fiskes ligeledes ganske traditionelt som tørflue.

Red Spinner Spent
Som alle arter tilhørende Baetis kravler hunnen ned under vandet for at lægge sine æg. Når æglægningen er overstået dør hunnen og nogle af disse stiger op til overfladen hvor de driver med strømmen.

Red Spinner Spent kan derfor fiskes på to helt forskellige måder.
Den første måde er på traditionel vis som et dødt, drivende insekt. De hunner som efter æglægningen stiger op til overfladen vil ligge lige under overfladen. For at opretholde en bedre flydeevne kan man med fordel behandle vingerne med en dråbe CDC olie, men ikke for meget da fluen kun lige skal ligge i overfladen og altså ikke ‘stå på overfladen’ som traditionelle tørfluer gør.

Den anden måde at fiske Red Spinner Spent på er ved at imitere den nedkravlende hun. Her skal fluen ikke behandles med nogen flydemiddel, men blot fiskes i ‘våd tilstand’ omkring de steder hvor man formoder at hunnerne vil kravle ned under vandoverfladen som f.eks. ved pæle, siv eller andet som stikker op af vandet.

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).