ØKF indfører nye krav for fiskeri efter laks

Bestyrelsen har valgt at indføre krav om indløsning af Skjern Å Kontingent skal være foretaget hvis man som medlem af ØKF fisker målrette efter laks på vores stykker af Skjern å, Vorgod å, Omme å samt Holtum å.

Begrundelsen for beslutningen

ØKF er fritaget for at skulle indløse det ellers obligatoriske Skjern Å Kontingent (tidligere Laksekontingent) når vi kun fiskede efter bækørred og stalling.

Laksekvoten er fra 2023 delt i tre kvoter og der er reserveret 7 ekstra laks som kan fanges på de øvre dele af både Omme å, Vorgod å samt Skjern å. Den normale kvote lukker som regel hurtigt og ved de ekstra 7 laks, sikre man at laksen når længere op i systemet inden kvotestop så foreningerne som har fiskevand der, også kan få del i hjemtagelsen af laks. Her ud over er der 5 laks på B-kvoten.

Allerede på præmier dagen den 16. april, blev det fanget laks opstrøms Brande hvor den gamle el værks sø lå. Det betyder at der er laks på vores stykke ved Skjern å ved Brande.
Ligeledes viste el fiskeriet i 2022 at der er rigtig mange laks i Vorgod å hvor vores stykke ved Egerisvej ligger.

Bestyrelsen vurdere derfor, at det er muligt at fiske målrettet efter laks især på vores stykke ved Vorgod å men også vores stykke ved Skjern å. Derfor indfører ØKF nu krav om at der skal, uanset tidligere fritagelse, indløses Skjern Å Kontingent (tidligere laksekontingent) når der fiskes målrettet efter laks. 
Hvis man fanger en laks som “bi-fangst” skal man efterfølgende indløse Skjern Å Kontingent.

Fritagelsen gælder fremover kun hvis man fisker bækørred eller stalling.

Opsummering af de nye regler
  • Som medlem af ØKF SKAL du indløse Skjern Å Kontingent HVIS du fisker målrettet efter laks.
  • Som medlem af ØKF SKAL du efterfølgende ved hjemtagelse af laks, fanget som “bi-fangst” indløse Skjern Å Kontingent.
  • Som medlem af ØKF er du KUN fritaget for at indløse Skjern Å Kontingent HVIS du fisker bækørred eller stalling.
  • Hvorvidt du fisker efter laks eller bækørred/stalling vurderes ud fra blandt andet grejet du anvender og den afgørelse er ØKFs Fiskerikontrollørers suveræne beslutning.
  • Reglen indføres med øjeblikkelig virkning fra dagsdato den 02.05.2023
Skjern Å kontingentet

Her kan du kan læse mere om Skjern Å Kontingentet 
Køb Skjern Å Kontingent

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).