Ny aftale med Skjern å Sammenslutningen

Vandtemperatur og fiskeri

Gennem rigtig god dialog med Skjern å Sammenslutningen er det lykkedes ØKF at få en aftale i stand hvor vores fiskeri efter bækørred og stalling kan fortsætte selvom Skjern å systemet officielt bliver lukket for fiskeri når vandtemperaturen når 18 grader og derover.

Årsagen til aftalen

Skjern å systemet lukker for fiskeri når vandtemperaturen når 18 grader og åbner først igen når den kommer ned på 16.5 grader. Årsagen til dette er, at chancen for laksens og havørredens overlevelse ved genudsætning bliver markant forringet når vandtemperaturen er høj. Døgnet rundt måles vandtemperaturen ved Skjern å systemet ved Laksens Hus ved Borris.

Skjern å systemet er meget stort og tæller adskillige sideløb som f.eks. Omme å, Holtum å hvor ØKF har fiskevand som ligger langt oppe af disse åer. Mange af disse steder er vandet køligere da det modtager kildevand hvorfor blandt andet vores stykker af fiskevand vil have en køligere vandtemperatur end den vandtemperatur som måles ved Laksens Hus. I praktisk har dette hidtil betyder at vores fiskeri skulle stoppe når vandtemperaturen nåede 18 grader ved Borris, hvilket ikke afspejlede det faktiske vandtemperatur som Omme å eller Holtum å havde på samme tidspunkt.

Aftalen med SÅS

ØKF rettede henvendelse til Skjern å Sammenslutningen om dette forhold vi ikke fandt helt rimeligt og har haft en yderste konstruktiv dialog med SÅS, SÅS Formand Michael Bech-Hansen og Fiskemester Søren Larsen som er endt ud i følgende aftale som nu skal afprøves i praktisk og valideres løbende.

Følgende er gældende for ØKF fiskevande
  • Vandtemperaturen ved ØKF fiskevande måles ud fra Miljøstyrelsens målestationer hvor den aktuelle vandtemperatur vil afgøre om fiskeri på ØKF fiskevand lukker eller forbliver åben når vandtemperaturen målt ved Laksens Hus viser en lukning på grund af 18 grader og derover.
  • Måles vandtemperaturen ved Miljøstyrelsens målestationer ved ØKF fiskevande at vandtemperaturen er 18 grader, lukkes fiskeriet på vores stykker af vores vestjyske åer og åbner først igen når vandtemperaturen kommer under 16.5 grader.
    ØKF følger og overholder dermed 16.5/18 reglen som er gældende for Skjern å systemet.
  • ØKF melder ud hvis en lukning på grund af vandtemperaturen er aktuel og igen når fiskeriet åbner.
Undtagelser fra aftalen

Aftalen gælder alene for bækørred og stalling fiskeriet og er ikke gældende for fiskeri efter laks eller havørred. Regler for fiskeri efter laks og havørred vil til enhver tid følge gældende regler for Skjern å Sammenslutningen.

Ved yderligere spørgsmål og tvivl, kontakt da bestyrelsen.

Live plot fra Omme å kan også følges via https://vandportalen.dk/ hvor aktuel data kan ses.

Aktuel vandtemperatur

Webstedet anvender cookies til at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside (funktionelle) og til at få en idé om hvilke sider du besøger (statistik).