• Call us at 1400 389

Bestyrelse

og ansvarsområder
Torben Krath
Formand
Funder Å, Vorgod Å og Skjern Å
Pandurosvej 6, 8600 Silkeborg
Mobil 4019 4240
Jens Bentzen
Kasserer og hjemmeside

Lisbyvej 12, Fjaltring, 7620 Lemvig
Jacob Thomsen
Holtum Å og Skjern Å Sammenslutningen

Birkevej 6, 7330 Brande
Mobil 6161 2613
Uffe Kirkegård
Omme Å, Karup Å og KÅS

Søvangen 7, 8464 Galten
Mobil 6095 6199
Søren Erik Ballegaard
Bestyrelsesmedlem

Porskærvej 2, 8464 Galten
Mobil 2022 2849
Skriftlig kontakt til bestyrelsen kan ske til foreningens mail adresse: kontakt@hugget.dk