• Call us at 1400 389

FangstrapporteringFremtidige fangstindberetninger sker enten direkte på
1) DTU's hjemmeside www.fangstjournalen.dk  eller via
2) vores hjemmeside link 
http://www.hugget.dk/indberet-fangst/ eller
3) du henter Fangstjounalens app i App Store eller Google Play

Læs mere på efterfølgende sider ...