Obligatorisk fangstrapportering

Det er obligatorisk at indsende fangstrapport seneste 48 timer efter du har været ude at fiske i vores fiskevande. Dette gælder uanset om du har hjemtaget fisk eller genudsat fisk eller ikke fanget noget. Kort sagt, når du har kastet snøren ud, skal du indberette efterfølgende.
NB: Din indberetning bruges kun intern i bestyrelsen for at kunne vurdere effekten af vores fiskevande. Dine fangster, og hvorhenne offentliggøres ikke!

Ved at indberette er du automatisk med i lodtrækningen om fine årspræmier!

Indrapportering af laks eller havørred, skal du dog indberette via formularen som du finder her Fangstrapport til sammenslutningerne.

Ørredklubben samarbejder med både Skjern Å Sammenslutningen og Karup Å Sammenslutningen om registrering og ophjælpning af lakse- og havørredbestandene i Karup å- og Skjern å systemet.

    Obligatorisk fangstrapport

    Hvis du har fanget flere forskellige fisk, må du gerne udfylde en fangstrapport for hver fiskeart