• Call us at 1400 389

Fiskevand

Fiskevand

Ørredklubben ”Fremad” råder over meget forskelligt å- vand i Midtjylland.
Holtum Å
Funder Å
Karup Å
Skjern Å
Omme Å
Vorgod Å
Karup Å og Haller Å
Et dejlig stræk opstrøms Karup by, der gennem tiderne har kastet mange gode havørreder og bækørreder fra sig. Yderligere omtale burde være overflødig
Funder Å
Vores nærvand med udgangspunkt i Silkeborg. Åen er landskendt for sit fine fiskeri efter bæk- og kildeørred. Funder å er altid turen værd. 

Holtum Å
Åen, med udløb i Skjern å, er et uberørt og utrolig slynget vandløb. Her er tale om et fluevand i topklasse, som du ikke finder magen til andre steder i Danmark. Her råder klubben over flere stræk med en samlet længde på 5 km.
Omme Å
Ved Marinebjergvej og Fiskerivej råder klubben over fiskeret til tre stykker fiskevand med mange sving og høller. Her har du absolut chancen for at fange dit livs stalling, men også store bækørred findes på strækket, som tillige har havørred og lakseopgang
Skjern Å
Skjern å behøver som sådan ikke nogen præsentation. Nyt vand fra 2019 er ca. 1,2 km dejlig snoet bækørredvand med adgang fra Herningvej lige nord for Brande.
Vorgod Å
Egerisvej 5 – et stykke op ad Vorgod å, med mulighed for laks, hav- og bækørred, stalling og gedde. 
Vi har det længste stykke på vestre bred, og den nederste del af på østre bred. På østre bred er der også et lille stykke opstrøms det øvrige på kun 150 m.,