Håndtering og genudsætning af laks og havørred

Skjern å sammenslutningen har med virkning fra den kommende sæson 2023, indført i deres regelsæt at laks og havørred der skal genudsættes ikke må løftes op af vandet, men skal forblive under vand ved afkrogning og evt. fotografering.

Skjern å sammenslutningen har valgt at total frede havørreden hvorfor den nye regel altid vil gælde for havørred, mens reglen vil gælde for laks som ikke skal hjemtages, f.eks. efter ophør af kvoten for laks.

Rent praktisk vil det betyde for ØKF og vores medlemmer, at i de tilfælde hvor en havørred bliver fanget under fiskeri efter bækørreder, skal man ud i åen og afkroge havørreden uden at denne på noget tidspunkt kommer over vandoverfladen, hverken helt eller delvis.

Da anvendelsen af sociale medier er meget udbredt og mange gerne deler billeder af deres fangster, kan det forekomme at Skjern å sammenslutningen bliver opmærksomme på sådanne billeder, der viser overtrædelse af den nye regel. Dette billede materiale til sammen med den obligatoriske indberetning af fangede laks og havørreder (anset hjemtagelse eller genudsætning) vil kunne danne grundlaget for en sigtelse for overtrædelse af bestemmelserne og udløse en bøde på kr. 2500,00 samt udelukkelse fra alt fiskeri i hele Skjern å systemet i 1 år.

Følgende åer er underlagt de nye, skærpede regler

Alt vores fiskevand ved Skjern å, Holtum å, Vorgod å samt Omme å.

ØKF og de sociale medier

Udledt af de nye og skærpede regler som Skjern å sammenslutningen har indført, er ØKF desværre nødsaget til at opfordre sine medlemmer til ikke at poste billeder af laks eller havørred fanget i klubbens fiskevande ved Skjern å, Holtum å, Vorgod å samt Omme å på nogle af de sociale medier, hverken i grupper eller på sin profil.

ØKF vil ligeledes automatisk slette billeder der skulle blive postet i vores egen Facebook gruppe som helt eller delvist viser laks eller havørred der er løftet over vandoverfladen.
ØKF gør dette for at eliminere risikoen for vores medlemmer ender i en uoverskueligt situation som kan få store konsekvenser for medlemmet. 

Yderligere information

Har du som medlem spørgsmål eller er i tvivl omkring ovenstående er du velkommen til at kontakte bestyrelsen for mere information.

Kontakt oplysninger finder du her eller på mail kontakt@hugget.dk.