Karup å og Haller å

Karup å behøver vel næppe nogen særlig præsentation som Danmarks havørred å nr. 1. Klubbens vand ved Karup å ligger på begge sider af Haller ås udløb i åen. Her fanges der flotte havørreder hvert år.

Haller å er et lille fint ørredvand og et meget vigtigt gydeområde for Karup å havørreder. Samtidig har Haller å en rigtig god bestand af bækørreder. 
Haller å har været igennem en gennemgribende restaurering og snor sig i dag gennem det smukke landskab som omgiver hele Karup området. 

I 2009 blev klubbens hytte ved Karup å gennemgribende renoveret, og er velegnet til et hvil eller en overnatning.
Medlemmer af ØKF kan købe en nøgle til eget brug for kr. 75,- til hytten ved henvendelse til Uffe Kirkegaard på mail naestformand@hugget.dk.

Stykket deler vi med Lystfiskerforeningen AROS.

Regler for fiskeri

Fiskesæsonen er fra 01. marts til 31. oktober.

Ved fiskeri med orm skal der benyttet krogstørrelse på minimum 2/0 og have et kroggab på minimum 12 mm.

Fra syd køres ad Vallerbækvej mod Karup. Vejen passerer Haller Å, hvor vi har fiskeret, og ca. 500 m herefter går en markvej til venstre, som fører ad en markvej på ca. 300 m ned til vores hytte.

Der er særskilt obligatorisk indberetningspligt for havørreder fanget i Karup å systemet. Indberetningen skal ske seneste 48 timer efter fangst via dette link: https://fangstjournalen.dtu.dk/

Fiskearter: Havørred, Bækørred, Regnbueørred.
Læs: Mindstemål og fredningstider

PDF kort til udskrivning, download her

Billedeserie fra Haller å
Februar 2023