Karup å og Haller å

Opstrøms Karup by findes klubbens fiskevand ved Karup å og Haller å.

Haller å er blevet restaureret så det i dag har et meget varieret og slyngende forløb. Hvert år vandrede der hundredevis af havørreder op i Haller å for at gyde på de mange gydestryg som åen har. Ved Haller å har klubben fiskeretten til et samlet stykke på 3,2 km. primær på begge sider.
Stykket deler vi med Lystfiskerforeningen AROS.

Hvor Haller å løber ud i Karup å, har klubben fiskevand op- og nedstrøms på et samlet stykke á 800 meter.

Fra syd køres ad Vallerbækvej mod Karup. Vejen passerer Haller Å, hvor vi har fiskeret, og ca. 500 m herefter går en markvej til venstre, som fører ad en markvej på ca. 300 m ned til vores hytte.

I 2009 blev klubbens hytte ved Karup å gennemgribende renoveret, og er velegnet til et hvil eller en overnatning. Klubben ejer jorden som hytten står på.
Medlemmer af ØKF kan købe en nøgle til eget brug for kr. 75,- til hytten ved henvendelse til Uffe Kirkegaard på mail naestformand@hugget.dk.

Regler for fiskeri

Fiskesæsonen er fra 01. marts til 31. oktober.

Ved fiskeri med orm skal der benyttet krogstørrelse på minimum 2/0 og have et kroggab på minimum 12 mm.

Gældende regler for fiskeri, læs mere her: Regler for fiskeri.
Fiskearter: Havørred, Bækørred, Regnbueørred.

PDF kort til udskrivning, download her

Billedeserie fra Haller å og Karup å
Forår 2023