Gældende mindstemål og fredningstider

Havørred og stalling er totalfredet i hele Skjern å systemet, dvs. Skjern å, Vorgod å, Omme å og Holtum å.
Bemærk at der er forskellige fredningstider angående bækørred i Skjern Å systemet.

Fredningstider
Skjern Å Systemet  
Laks 16.10 – 15.04
Havørred Total fredet
Bækørred i Holtum Å, Vorgod Å og Skjern Å 16.10 – 15.04
Bækørred i Omme Å 01.11 – 28/29.02
Bækørred i Lemming Å Kun Catch & Release
Stalling Total fredet
Gedde 15.03 – 30.04
Fredningstider
Karup Å Systemet  
Havørred 01.11 – 28/29.02
Bækørred 01.11 – 28/29.02
Gedde 15.03 – 30.04
Fredningstider
Funder Å  
Bækørred 16.11 – 28/29.02
Søørred 16.11 – 28/29.02
Gedde 15.03 – 30.04
Fredningstider
Lemming Å  
Bækørred 16.11 – 28/29.02
Der må fiskes i ØKF’s fiskevande i følgende periode
Funder Å 01.01 – 31.12
Lemming Å 01.03 – 15.11
Karup Å og Haller Å 01.03 – 31.10
Omme Å 01.03 – 31.10
Holtum Å 16.04 – 15.10
Vorgod Å 16.04 – 15.10
Skjern Å 16.04 – 15.10 (dog ikke 10.05 – 23.05)
Mindstemål for fisk i ØKF’s fiskevande
Laks 40 cm.
Havørred 40 cm.
Søørred 40 cm.
Bækørred 30 cm.
Regnbueørred Intet mindstemål
Gedde 60 cm.
Ål 45 cm.