Regler oM kroge og agn for fiskeri

Krogregler gældende for Skjern Å, Holtum Å, omme Å samt Vorgod å

I hele Skjern å systemet gælder særlige regler for agn og kroge.
Ultrakort vises nedenfor de tre typer af kroge og de to punkter man skal være særlig opmærksom på, nemlig afstanden mellem krogspidsen og krogskaftet som maksimalt må være 10 millimeter ved enkeltkroge og maksimalt 7 millimeter ved dobbelt- og trekroge. Alle kroge skal desuden være uden modhager eller med nedklemte modhager.

Disse tre typer gælder uanset om du fisker med flue eller spin.
Ved fiskeri med naturlig agn (dog ikke rejer eller rogn som er forbudt), skal der anvendes Cirkelkrog uden modhager.

Uddybende regler for fiskeri i åer som er en del af Skjern å systemet, kan læses på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.

Karup Å samt Haller Å

Ved fiskeri med orm skal der benyttet krogstørrelse på minimum 2/0 og have et kroggab på minimum 12 mm.
Se yderligere på: https://www.riverfisher.dk/karup-aa/regler-og-anbefalinger/

Funder Å

Ingen særlige regler.
Der må fiskes valgfri kroge og agn, som den til enhver tid gældende fiskerilov tillader ved almindeligt rekreativt lystfiskeri.

Lemming Å

I Lemming Å er kun Catch & Release fiskeri tilladt, der skal foregår med modhageløse kroge. Ved fiskeri med orm skal modhageløse cirkelkroge anvendes.

Skjern å Kontingent

Da alt vores fiskevand i Skjern å systemet (Skjern å, Holtum å, Vorgod å og Omme å) er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet er vi som forening fritaget for at skulle indløse Skjern å kontingent/Lakse kontingent. Læs nærmere på Skjern Å Sammenslutning (skjernaasam.dk).

Hvis man derimod fisker målrettet efter laks SKAL der indløses Skjern Å Kontingent. Her gælder fritagelsen ikke.
Læs mere om kravet til Skjern Å kontingent på siden Krav om indløsning af Skjern å kontingent

Genudsætning af laks og havørred

Skjern å sammenslutningen har med virkning fra den kommende sæson 2023, indført i deres regelsæt at laks og havørred der skal genudsættes ikke må løftes op af vandet, men skal forblive under vand ved afkrogning og evt. fotografering.

Rent praktisk vil det betyde, at i de tilfælde hvor en havørred bliver fanget under fiskeri efter bækørreder, skal man afkroge havørreden i vandet uden at denne på noget tidspunkt kommer over vandoverfladen.

Den nye regel gælder alt vores fiskevand ved Skjern Å, Holtum Å, Omme Å samt Vorgod Å.

Læs mere på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.