Medlemskab

Anmodning om medlemskab skal indgives skrifteligt til bestyrelsen som herefter træffer afgørelse om medlemskab af Ørredklubben.
Anmodningen skal ske til klubbens kasserer med anførsel af følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • E-mail og telefonnummer
  • Medlemstype

Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden den 1. februar.

Et print af din indbetaling gælder som midlertidige medlemsbevis indtil du får tilsendt medlemskort fra Ørredklubben, og skal på forlangende kunne forevises ved kontrol.

NB: Gem et billede af dine betaling på mobiltelefonen, så har du den altid ved hånden.

Kontingent 2023

Junior medlemmer (15-18 år)

Kr. 50,00

Ungdoms medlemmer (19-25 år)

Kr. 300,00

Senior medlemmer (26-66 år)

Kr. 750,00

Folkepensionist medlemmer (67 år+)

Kr. 550,00

Prøve medlem *

Kr. 500,00

I følge med medlemmet fisker hustru/samlever og hjemmeboende børn under 15 år gratis.
Din alder pr. 01. februar afgør type af medlemskab du er berettiget til.

* Er du ikke medlem og gerne vil prøve vort fiskevand, så kontakt foreningen på telefon eller mail kasserer@hugget.dk og aftal nærmere. Et prøve medlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen eller hustru/sammenlever og hjemboende børn under 15 år fisker gratis.

    Bliv medlem af Ørredklubben "Fremad"