Regler for fiskeri på lodsejerkort

Fisker du på lodsejerkort er det nogle regler og love du skal overholde som er bestemt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Hvis du er lodsejer

Hvis du lodsejer, altså ejer jorden ned til fiskevandet (bredejer) så gælder det, at du og din husstand (adresse) ikke skal have fiskekort eller statslig fisketegn.
Fiskerilovens § 28, stk. 1 og § 55, stk.2.

Du er dog forpligtet til at følge og overholde de gældende fredningstider og mindstemål som er fastsat i Fiskeriloven.
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand.

Fanger du laks eller havørred er du også forpligtet til at indrapportere disse via Skjern Å-sammenslutningens fælles indberetning uanset om fisken hjemtages eller genudsættes.
Fangstrapportering på fælles laksekvoten.

Hvis du ikke er lodsejer

Hvis du ikke er lodsejer og ejer jorden ned til fiskevandet men har fået lov af lodsejer til at fiske på vedkommendes jord, så gælder det, at du skal være i besiddelse af lodsejerkort og det statslige fisketegn (hvis du er mellem 18 og 66 år).
Fiskerilovens § 54.

Du er ligeledes forpligtet til at følge og overholde de gældende fredningstider og mindstemål som er fastsat i Fiskeriloven.
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand.

Fanger du laks eller havørred er du også forpligtet til at indrapportere disse via Skjern Å-sammenslutningens fælles indberetning uanset om fisken hjemtages eller genudsættes.
Fangstrapportering på fælles laksekvoten.

At sætte dig ind i Ørredklubben “Fremad”s andre regler som er gældende.
Love og regler for fiskeri i Ørredklubben “Fremad”s fiskevande.

Særligt for Skjern Å-systemet

Skjern Å-systemet er opdelt i zoner som populært kaldes A-vand og B-vand.
For Ørredklubbens fiskevande gælder det at Skjern Å, Holtum Å samt Vorgod Å er A-vand mens Omme å er B-vand.
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.

For hele Skjern Å-systemet gælder det, at fiskeri kun må finde sted med højst én krog på forfanget. Denne krog må være enten en enkeltkrog, en dobbeltkrog eller en trekrog, der skal være uden modhager eller med helt nedklemte modhager.

Det er forbudt, at fiske med rejer og rogn i Skjern Å-systemet.
Ved fiskeri med naturlig agn (orm) skal der anvendes Cirkelkrog som skal være uden modhager eller med helt nedklemte modhager med en maksimal afstand mellem krogspids og krogskaft på 6 mm.
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem § 5.

For Skjern Å, Holtum Å samt Vorgod Å gælder at fiskeri kun må finde sted i perioden 16. april til 15. oktober (begge dage inkl.).
For Omme Å gælder at fiskeri kun må finde sted i perioden 1. marts til 31. oktober (begge dage inkl.)

Særligt for fiskeri efter laks

Fiskeriet efter laks i Skjern Å-systemet reguleres efter fastsatte kvoter som tildeles å-systemet. Kvoterne opdeles i antal laks ud fra størrelse samt strækninger af å-systemet. Fiskeri efter laks er tilladt i perioden 16. april til 15. oktober (begge dage inkl.). Når årets kvote er opbrugt er der forbudt at hjemtage laks og alle laks skal efterfølgende genudsættes.
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.

Alle laks skal, uanset om de hjemtages eller genudsættes, indrapporteres til Fiskeristyrelsen via Skjern Å Sammenslutningen som er administrator for laksekvoten.

Mindstemål for fisk

For hele Skjern Å-systemet gælder følgende mindstemål på fisk.

Laks: 40 cm.
Havørred: 40 cm. (fredet indtil 1. marts 2025)
Bækørred: 30 cm.
Stalling: 33 cm. (fredet indtil 15. maj 2026)
Gedde: 60 cm.
Ål: 45 cm.

Øvrige regler for fiskeri, læs mere her: Regler for fiskeri.