• Call us at 1400 389

Kort og regler for Karup og Haller Å

Karup Å og Haller Å
Fiskesæsonen er fra 01. marts til 31. oktober.
Fra syd køres ad Vallerbækvej mod Karup. Vejen passerer Haller Å, hvor vi har fiskeret, og ca. 500 m herefter går en markvej til venstre, som fører ad en markvej på ca. 300 m ned til vores hytte.

Ad den korteste rute til Karup å er der ca. 30 km fra Silkeborg.

Nedenfor vises et interaktivt google map kort med markering af vores fiskevand.
Klik på rammen øverst i højre hjørne for fuld skærm og forklaring. Zoom ind for at se detaljer 
Karup Å ved kanalen
Du kan køre ad markvejen fra Vallerbækvej til parkeringspladsen ved kanalen.
ØKF's hytte ved Haller/Karup Å
Du kan køre til ØKF's hytte ad markvejen fra Vallerbækvej.
Fra hytten er der adgang direkte til Haller Å, som løber ud i Karup Å 200 m nedstrøms.
Haller å fra landevejen til lille bro over åen. – Vores hytte ligger ved P forenden af markvejen. Medlemmer kan købe nøgle til hytten:
Haller Å
Parkering i vejsiden af Vallerbækvej ved broen.
Der kan fiskes opstrøms på sydsiden af åen til økf-markering.
Nedstrøms kan der fiskes på begge sider af åen til en markbro over åen.