Fiskevande

Ørredklubben ”Fremad” råder over meget forskelligt å-vand i Midtjylland.

SKJERN Å

Ved Brande har klubben 1,2 km. fiskevand i en unik, uspoleret natur hvor åen slynger sig naturligt afsted mellem vandranunkler og dybe strømrender.

Her finde både store bækørreder og stallinger i blåmænd-klassen!

Se kortet over fiskevandet

HOLTUM Å

Holtum å, der har et uberørt og slynget forløb, løber ud i Skjern å nord for Brande. Klubben har godt 1,3 km. fiskevand ved Hygild. 

Holtum å har en god bestand af både bækørred og stallinger og er et udpræget fluefiskervand til det ultralette tørflue- og nymfegrej.

Se kortet over fiskevandet

KARUP Å OG HALLER Å

Opstrøms Karup å findes klubbens fiskevand ved Karup å og Haller å.

Haller å er blevet restaureret så det i dag har et meget varieret og slyngende forløb. Hvert år vandrede der hundredevis af havørreder op i Haller å for at gyde på de mange gydestryg som åen har.

Hvor Haller å løber ud i Karup å, har klubben fiskevand op- og nedstrøms på et samlet stykke á 800 meter.

Se kortet over fiskevandet

OMME Å

Ved Sdr. Ommevej, Marinebjergvej og Fiskerivej råder klubben over fiskeret til tre stykker fiskevand med mange sving og høller.

Her har du absolut chancen for at fange dit livs stalling, men også store bækørred findes på strækket, som tillige har en mindre opgang om efteråret af havørred og få laks.

Se kortet over fiskevandet.

VORGOD Å

Nedstrøms Vorgod-Barde by ligger klubbens fiskevand som er godt 3 km.
Vorgod å rummer en mangfoldighed af fiskearter som laks, havørred, bækørred, stalling og gedde.

Vi har det længste stykke på venstre bred, og den nederste del af på østre bred. På østre bred er der også et lille stykke opstrøms det øvrige på kun 150 meter.

Se kortet over fiskevandet

FUNDER Å

Vores nærvand med udgangspunkt i Silkeborg.
Åen er landskendt for sit fine fiskeri efter bæk- og kildeørred.

Se kortet over fiskevandet

Lemming å

Nyt lille fiskevand fra 2023.

Se kortet over fiskevandet

Bemærk venligst, at der ikke sælges dagkort til klubbens fiskevande.

Skjern å Kontingent

Da alt vores fiskevand i Skjern å systemet (Skjern å, Holtum å, Vorgod å og Omme å) er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet er vi som forening fritaget for at skulle indløse Skjern å kontingent/Lakse kontingent såfremt der kun fiskes efter bækørred og stalling.

Hvis man derimod fisker målrettet efter laks, så SKAL der indløses Skjern å kontingent. Her gælder fritagelsen ikke.
Læs nærmere på Laksekontingent | Skjern Å Sammenslutning (skjernaasam.dk).

Samlet oversigtskort for ØKF’s fiskevande.

De enkelte åer har også deres egne kort som du finder under beskrivelsen af hver å.