Fiskevande

Ørredklubben ”Fremad” råder over meget forskelligt å-vand i Midtjylland.

SKJERN Å

Skjern å behøver som sådan ikke nogen præsentation. Ca. 1,2 km dejlig snoet bækørred- og stalling fiskevand med adgang fra Herningvej lige nord for Brande.

Se kortet over fiskevandet

HOLTUM Å

Åen, med udløb i Skjern å, er et uberørt og utrolig slynget vandløb.
Her er tale om et fluevand i topklasse, som du ikke finder magen til andre steder i Danmark.

Se kortet over fiskevandet

KARUP Å OG HALLER Å

Et dejlig stræk opstrøms Karup by, der gennem tiderne har kastet mange gode havørreder og bækørreder fra sig. 

Se kortet over fiskevandet

OMME Å

Ved Sdr. Ommevej, Marinebjergvej og Fiskerivej råder klubben over fiskeret til tre stykker fiskevand med mange sving og høller.
Her har du absolut chancen for at fange dit livs stalling, men også store bækørred findes på strækket, som tillige har havørred og lakseopgang.

Se kortet over fiskevandet.

VORGOD Å

Nedstrøms Vorgod by har klubben et stykke af Vorgod å, med mulighed for laks, hav- og bækørred, stalling og gedde.

Vi har det længste stykke på venstre bred, og den nederste del af på østre bred. På østre bred er der også et lille stykke opstrøms det øvrige på kun 150 meter.

Se kortet over fiskevandet

FUNDER Å

Vores nærvand med udgangspunkt i Silkeborg.
Åen er landskendt for sit fine fiskeri efter bæk- og kildeørred.

Se kortet over fiskevandet

Lemming å

Nyt lille fiskevand fra 2023.

Se kortet over fiskevandet

Der sælges ikke dagkort til klubbens fiskevande!
Skjern å Kontingent

Da alt vores fiskevand i Skjern å systemet (Skjern å, Holtum å, Vorgod å og Omme å) er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet er vi som forening fritaget for at skulle indløse Skjern å kontingent/Lakse kontingent såfremt der kun fiskes efter bækørred og stalling.

Hvis man derimod fisker målrettet efter laks, så SKAL der indløses Skjern å kontingent. Her gælder fritagelsen ikke.
Læs nærmere på Laksekontingent | Skjern Å Sammenslutning (skjernaasam.dk).

Samlet oversigtskort for ØKF’s fiskevande.

De enkelte åer har også deres egne kort som du finder under beskrivelsen af hver å.