Fiskevande

Ørredklubben ”Fremad” råder over meget forskelligt å-vand i Midtjylland.

SKJERN Å

Ved Brande har klubben 1,2 km. fiskevand i en unik, uspoleret natur hvor åen slynger sig naturligt afsted mellem vandranunkler og dybe strømrender.

Her finde både store bækørreder og stallinger i blåmands-klassen!

Se kortet over fiskevandet

HOLTUM Å

Holtum å, der har et uberørt og slynget forløb, løber ud i Skjern å nord for Brande. Klubben har godt 1,3 km. fiskevand ved Hygild. 

Holtum å har en god bestand af både bækørred og stallinger og er et udpræget fluefiskervand til det ultralette tørflue- og nymfegrej.

Se kortet over fiskevandet

Funder å

Vores lokalvand med udgangspunkt i Silkeborg.

Åen er landskendt for sit fine fiskeri efter bækørred og kildeørred, og der træffes også regnbuer.

En virkelig skøn natur med rovfugl over dig og højt til himlen i den dybe ådal formet af istidens kæmper.

Se kortet over fiskevandet

OMME Å

Ved Sdr. Ommevej, Tarm Landevej og Fiskerivej råder klubben over fiskeret til 4 stykker fiskevand med mange sving og høller.

Her har du absolut chancen for at fange stor stalling, måske endda blåmand, men også smukke gyldne bækørreder findes på strækket, som tillige har en mindre opgang om efteråret af havørred og få laks.

Se kortet over fiskevandet.

VORGOD Å

Nedstrøms Vorgod-Barde by ligger klubbens fiskevand som er godt 3 km.
Vorgod å rummer en mangfoldighed af fiskearter som laks, havørred, bækørred, stalling og gedde.

Vi har det længste stykke på venstre bred, og den nederste del af på østre bred. På østre bred er der også et lille stykke opstrøms det øvrige på kun 150 meter.

Se kortet over fiskevandet

Lemming å

Skønt lille fiskevand- en stor bæk eller en meget lille å- virkelig skøn hvis du er til kratlusker/bush fiskeri og ikke går af vejen for vild natur.

Der er en god bestand af bækørreder- de er ikke store, men de er meget smukke og i god stand.

Det er Catch & Release- altså alt skal sættes fri igen og med modhageløse kroge. Glæd dig.

Se kortet over fiskevandet

Bemærk venligst, at der ikke sælges dagkort til klubbens fiskevande.

Skjern å Kontingent

Da alt vores fiskevand i Skjern å systemet (Skjern å, Holtum å, Vorgod å og Omme å) er beliggende opstrøms for Rind Å´s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk systemet er vi som forening fritaget for at skulle indløse Skjern å kontingent/Lakse kontingent såfremt der kun fiskes efter bækørred og stalling.

Hvis man derimod fisker målrettet efter laks, så SKAL der indløses Skjern å kontingent. Her gælder fritagelsen ikke.
Læs nærmere på Laksekontingent | Skjern Å Sammenslutning (skjernaasam.dk).

Samlet oversigtskort for ØKF’s fiskevande.

De enkelte åer har også deres egne kort som du finder under beskrivelsen af hver å.