Forskellige links til andre sider

Skjern Å Sammenslutningen
ØKF er medlem af Skjern Å Sammenslutningen (SÅS), som er en paraply foreningen af fiskeklubber med fiskevand i Skjern å og tilstødende vandløb. Love og regler for SÅS gælder som hovedregel for ØKF’ vand i Skjern Å, Holtum Å, Omme Å og Vorgod Å. Se linket her.

Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbundet er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark. – På grund af manglende økonomi er ØKF ikke medlem.

Ferskvandsfiskeriforeningen
Varetager alle interesser for brugere af ferskvand.

Silkeborg Fluebinderlaug
Lær at binde dine egne fluer. Klubben har mødeaften hver uge.

Fiskeristyrelsen
Gældende regler for mindstemål og fredningstider samt Lystfiskertegn og meget andet.

Fishing in Denmark
Danmarks nye nationale lystfiskerplatform – 8 inspirerende universer med spændende fiskeri i Danmark. Interaktivt kort med over 1.600 fiskepladser i Danmark, fordelt på åer, søer, mole, kyst og Put & Take.